PDF dokumenty (PrestaShop modul)

Modul mění výchozí vzhled PDF faktur, dodacích listů a dobropisů generovaných PrestaShopem a přidává QR platbu. Faktury splňují platné požadavky Finančního úřadu České republiky a Daňového úřadu Slovenské republiky. Modul použivá již více než 690 e-shopů.

Aktuální verze 4.0.0
Kompatibilita PrestaShop 1.5.x - 8.x
Podpora multistore ano
Dostupné překlady český, slovenský, anglický
Instalační manuál ano
Dostupnost aktualizací 1 rok
Platforma PrestaShop e-commerce
Developer Caleydon s.r.o.

Více detailů

59,00 € za licenci

Poznámka: 1 licence = 1 doména
(neomezeně na její subdoménách, multistore a testování)

Dostupné možnosti platby

Vzory (PDF): faktura, dodací list, dobropis

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 8.x, 1.7.x, 1.6.x, 1.5.x
 • kompatibilita: Thirty Bees 1.x
 • podpora funkce Multistore (více obchodů)
 • plná multi-měnová podpora - všechny bankovní údaje je možná zadávat pro každou platební měnu samostatně
 • plná multi-jazyční podpora - všechny textové údaje je možná zadávat pro každý z jazyků samostatně
 • podpora PayPal plateb - zadání a zobrazování PayPal byznys údajů (e-mailová adresa a MAID)
 • platební QR kód - zákazník může fakturu uhradit oskenování QR kódu na faktuře (funkčnost je závislá na bezplatných generátorech QR kódu - PAY by Square a paylibo.com)
 • na fakturách zobrazuje směnný kurz a duální ceny, pokud je objednávka v jiné platební měně, jako výchozí
 • podpora zaokrouhlování celkové ceny nákupu na faktuře na 5 euro-centů a možnost určit podmínky zaokrouhlování (na základě stavů objednávek a způsobu platby)
 • zobrazení textu "Faktura je zaplacena" a možnost nastavit podmínky zobrazení na základě stavů objednávek
 • dostupné překlady modulu: český, slovenský a anglický
 • modul využívá fukci nahrazování (angl. override)
 • upravuje vzhled PDF pro:
  • faktury
  • B2B faktury
  • dodací listy
  • dobropisy
 • vzhled faktur splňuje platné požadavky Finančního úřadu České republiky a Daňového úřadu Slovenské republiky
 • funkce:
  • změna typu písma PDF dokumentů
  • změna velikosti písma PDF dokumentů
  • změna velikosti písma v PDF
  • nahrávání / odstraňování obrázku firemního loga a razítka v PDF dokumentech
  • nastavování / změna doby splatnosti faktur
  • určení "Datum vystavení" faktury jako datum vystavení objednávky, nebo generování faktury
  • zadávání rozdílných bankovních údajů pro každou platební měnu používanou v e-shopu
  • zobrazení pouze fakturační adresy zákazníka (pokud je zákazníkem vyplněna)
  • možnost nastavit barevně odlehčenou verzi PDF (vhodné pro šetření toneru tiskárny)
  • možnost skrýt jméno osoby ve fakturační adrese zákazníka, pokud existuje název firmy
  • možnost nastavit vlastní název souboru generovaných PDF
  • detekování a zobrazení informace o přenesení daňové povinnosti (pokud jste plátce DPH a při nákupu plátcem DPH z jiné členské země Evropské unie)
  • generování odlišného typu faktur na základě toho, zda je obchodník plátce, nebo neplátce DPH
  • přidávání vlastních informačních textů do paty PDF dokumentů

Instalace modulu

 1. Nahrajte složku "cmfaktura" do složky /modules/ prostřednictvím FTP (doporučeno), nebo použijte nástroj pro nahrávání modulů v části: Kontrolní panel » Moduly » Přidat nový modul
 2. Ověřte na FTP serveru práva pro zápis systému (CHMOD 777) do složek a souboru:
  1. /tools/tcpdf/fonts
  2. /override/classes/pdf
  3. /cache/class_index.php
  Tento krok není povinný, je pouze doporučený pro snížení rizika neúspěšné instalace modulu. Modul se při instalaci pokouší nahrát do těchto složek soubory nezbytné pro svůj provoz. Pokud modul soubory nenahraje, neproběhne ani jeho instalace. Systémový soubor class_index.php si zároveň uloží informaci o nově nahraných souborech ve složce: /override/classes/pdf.
 3. Proveďte instalaci modulu v části: Kontrolní panel » Moduly
 4. Po úspěšné instalaci přejděte do nastavení modulu a zadejte povinné a nepovinné údaje.
 5. Tímto je modul připraven pro práci v ostrém provozu.
 6. Pokud by se vyskytl problém, kontaktujte prosím autora modulu.

Časté dotazy při instalaci a provozu modulu

Nedaří se mi modul nainstalovat. Co mám udělat jako první?
Odpověď: Nejčastějším důvodem jsou nastaveny nekorektní práva pro zápis do složek na serveru. Postupujte prosím podle kroku č.2 (Instalace modulu).

Modul je úspěšně nainstalován. PrestaShop ale stále generuje PDF bez změny vzhledu (nebo žádné). Kde může být problém?
Odpověď: Zkontrolujte prosím práva na zápis do souboru /cache/class_index.php. Nahlédněte prosím do kroku č.2 (Instalace modulu). Pokud tento soubor neobsahuje záznam o nahrazených souborech ve složce "override", modul nebude pracovat správně. Problém se může vyskytnout u starších verzí PrestaShop (1.6.0.9 a nižších). Pomůže, pokud soubor zcela odstraníte (předtím si ho zálohujte) a PrestaShop si vytvoří nový. Současně zkontrolujte práva na zápis pro nový soubor.

Nedaří se mi nahrát logo (razítko) do modulu, nebo se mi při generování faktury zobrazí chybová zpráva (resp. bílá stránka). Co s tim?
Odpověď: Pravděpodobně jste nahráli obrázek v nekorektním tvaru. Často se stává, že obrázek typu JPG je pouze přejmenován na typ PNG apod. V takovém případě se může stát, že systém takovou chybu obrázku zaznamená a fakturu z tohoto důvodu nevygeneruje. Vytvořte, zda převeďte v grafickém editoru obrázky korektně a zkuste do modulunahrať znovu.

Generované faktury obsahují / neobsahují rozpis DPH i když nejsem / jsem plátce DPH. Proč a jak to napravit?
Odpověď: Ujistěte se, že máte nastaveno možnosti "Je subjekt plátce DPH" (nastavení modulu) a "Povolit daň" (v části: Lokalizace > Daně) tak, že odpovídají Vaší aktuální skutečnosti. Pokud máte v PrestaShop zapnuté daně, jste zřejmě plátce DPH. V modulu proto nastavte možnost "Je subjekt plátce DPH" na hodnotu "áno". To zabezpečí, že sa vo faktúrach bude zobrazovať rozpis a rekapitulaci DPH.

Poznámka: Především po aktualizaci PrestaShopu ze starších verzí (1.4.xa nižších) se stává, že i když obchodník je (byl) neplátce DPH, měl systém nastaven jako plátce DPH, avšak při produktech neuváděl výšku DPH "0%" a ceny zboží uváděl včetně DPH. V současné verzi měl pak systém zapnutou možnost "Povolit daň", avšak produkty má bez sazby DPH (jako v e-shopu, tak i ve fakturách). V tomto případě je nutné opravit všechny produkty a přiřadit jim sazbu DPH.

Obrázek loga a / nebo razítka je v PDF dokumentu rozostřený a nevypadá dobře. Jak to opravit?
Odpověď: Pokud máte v modulu nahrané obrázky loga a razítka v standardní webové hustotě bodů 72 dpi, mohou být v PDF rozostřené. Nahrajte proto prosím do modulu obrázky s hustotou 300 dpi.

Legislatíva spojená s fakturáciou v SR

Legislatíva spojená s fakturáciou v ČR

Faktúra

Vzor PDF faktury pro PrestaShop 1.6.x / 1.5.x

Dodací list

Vzor PDF dodacího listu pro PrestaShop 1.6.x / 1.5.x

Dobropis

Vzor PDF dobropisu pro PrestaShop 1.6.x / 1.5.x

PDF DOCUMENTS MODULE - CHANGELOG

------------------------ PrestaShop 8.x ------------------------

version 4.0.0 (08/15/2023)
  x changed module name "Slovak and Czech Invoices" into "PDF Documents (Invoices, Delivery & Credit Slips)"
  x changed module filename "cm_faktura" into "cm_pdf"
  + initial release for PrestaShop 8.0.x and 8.1.x
  + compatibility with PHP 8.0+
  + added Updater - new module version check mechanism
  + used new translation system only (via .xlf files) - from PrestaShop 1.7.6.0
  + added badge indicated if the module is On or Off
  x fixed module installation script
  x improved module code


------------------------ PrestaShop 1.7.x ------------------------

version 3.1.10 (02/16/2023)
  x fixed invoice number year prefix in Credit Slip
  x fixed calculation of total price for default currency

version 3.1.9 (07/12/2022)
  + added an option (under custom conditions) to allow rounding Total order price on invoice to 5 Cents

version 3.1.8 (05/18/2022)
  x changed module filename "cmfaktura" into "cm_faktura"
  x BO design changes
  x fixed CM_PDF_YEAR_SHAPE variable name
  + added an option to select order states when "Invoice paid" will appear on invoice
  + added an option to select shape of the year in the numbering - short (2 digits) and large (4 digits)
  + added BO module tabs for better UX usability and experience
  - removed 'hint' parameters from module BO

version 3.1.7 (02/28/2021)
  + added QR payment code on invoices
    EUR: via PAY by Square
    CZK: via paylibo.com
  x fixed image URLs
  x improved conversion rate format on invoice
  x improved variable symbol variations available to choose
  - removed maxlength for BO account details fields
  - removed module JS file that affected PrestaShop BO

version 3.1.6 (05/12/2020)
  x correct installation of the 'displayBackOfficeHeader' hook - the bug avoid correct module installation

version 3.1.5 (07/25/2020)
  x fixed credit slip tax excl. and incl. prices
  x wrapping cost moved from summary into items table with full details
  x fixed summary table
  x fixed tax rate on invoice
  - removed testing code from the invoice templates that produced an errors

version 3.1.4 (01/15/2020)
  + added OrderInvoice.php override - fix for displaying invoice number in the order detail
  + added new options to better shaping PDF numbering:
  * Number series identifier
  * Number of zeros in the numbering
  x improving alert system if the module is installed correctly

version 3.1.3 (01/12/2020)
  x fixed PDF filenames
  x fixed invoice number on the order slip
  x fixed displaying invoice custom notes
  + added generate advanced delivery and order slip number (missing PrestaShop feature)
  + added icons into fields in module Back office
  + added build-in invoice & delivery & credit slips settings into module ("Documents numbering settings" panel)

version 3.1.2 (12/16/2019)
  x fixed displaying Cash On Delivery fee when PDF is sent as email attachment by Cash On Delivery Plus module (from version 1.7.3)

version 3.1.1 (06/11/2019)
  x fixed displaying decimal places for Cash On Delivery Fee
  + added formated document numbers

version 3.1.0 (06/04/2019)
  x fixed displaying Cash On Delivery fee
  + added Odrder.php override - fix for Cash On Delivery Plus fee
  + added "Don't pay, already paid!" note on the invoice if the order is paid
  + added option to display/hide product images
  + added an option to chose language of PDF generated by merchant (customer or merchant language) - fixed default behavior of PrestaShop

version 3.0.4 (11/16/2018)
  + added option to display/hide Manufacturer (Brand) column into all PDF documents
  + added/fix column with an original price when price is discounted

version 3.0.3 (08/09/2018)
  + added Discount vouchers into Order slip
  x fixed Total amount in Order slip

version 3.0.2 (12/02/2017)
  x fixed tax rate for discount vouchers
  x rewrited Tax recapitulation table + table formating
  x fixed undefined variables in the HTMLTemplate.php file
  + added Invoice number into Order slip
  x fixed Order number in the Credit slip
  - removed useless code

version 3.0.1 (11/13/2017)
  x fixed line height of the Due date text
  x fixed variables for module info and documentation + links

version 3.0.0 (12/29/2016)
  + initial release for PrestaShop 1.7.x (testing environment: PrestaShop 1.7.0.3)
  x updated module documentation


---------------------

Legend:
  + added a new feature
  x fixed issue, updated feature
  - removed feature

Momentálně žádné příspěvky (názory) od zákazníků.

Napište svůj názor

PrestaShop PDF dokumenty

PrestaShop PDF dokumenty

Modul mění výchozí vzhled PDF faktur, dodacích listů a dobropisů generovaných PrestaShopem a přidává QR platbu. Faktury splňují platné požadavky Finančního úřadu České republiky a Daňového úřadu Slovenské republiky. Modul použivá již více než 690 e-shopů.

Vaše hodnocení

Další produkty ve stejné kategorii: (6)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop

Depeche Mode Universe FanShop