TatraPay pre PrestaShop (platobný modul)

Platobný modul PrestaShop pre príjem platieb službu TatraPay, ktorú prevádzkuje slovenská Tatra banka, a.s.. Spĺňa požiadavky SEPA v platnosti od 1.2.2014 a šifrovanie HMAC SHA256 (v platnosti od mája 2015).

Aktuálna verzia 1.0.0
Kompatibilita PrestaShop 1.5.x - 8.x
Podpora multistore áno
Dostupné preklady slovenský, český, anglický
Inštalačný manuál áno
Dostupnosť aktualizácií 1 rok
Platforma PrestaShop e-commerce
Developer Caleydon s.r.o.

Viac detailov

49,00 € za licenciu

Poznámka: 1 licencia = 1 doména
(neobmedzene na jej subdoménach, multistore a testovanie)

Dostupné možnosti platby

Služba TatraPay umožňuje zákazníkom bezhotovostnú platbu za zakúpený tovar vo Vašom e-shope v prospech Vášho bankového účtu vedeného v Tatra banke. Modul zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi Vašim internetovým obchodom PrestaShop a webom Tatra banky - tatrabanka.sk.

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.5.x - 8.x
 • podpora funkcie Multistore (viac obchodov)
 • podpora funkcie "Rozšírený nákupný košík" v module "Súlad s požiadavkami EU"
 • šifrovanie dát algoritmom:
  • HMAC SHA256 (v platnosti od mája 2015)
  • AES256 (v platnosti od februára 2014)
  • DES (zastarané)
 • dodatočné overovanie podpisu verejným kľúčom Tatra banky
 • spĺňa požiadavky SEPA v platnosti od 1.2.2014
 • dostupné platobné meny: Euro
 • dostupné jazyky platobného rozhrania: slovenský a anglický
 • rýchla inštalácia
 • jednoduché nastavenie
 • automatická implementácia ikony platobného systému a lôg akceptovaných bankových kariet vo verejnej časti Vášho obchodu
 • možnosť meniť pozíciu platobnej ikony z administrácie modulu (ľavý / pravý stĺpec, stránka detailu produktu)
 • možnosť nastaviť odkaz cieľovej statickej (CMS) stránky z ikony TatraPay
 • dostupné jazyky: slovenský, český a anglický

Kroky implementácie služby TatraPay

 1. Uzavrite s bankou zmluvu o prevádzkovaní služby pre už existujúci internetový obchod a obdržíte osobné číslo obchodníka a šifrovací kľúč.
 2. Nainštalujte, nastavte a otestujte modul vo Vašom PrestaShop-e (pozrite si "Inštalácia a testovanie modulu").
 3. Týmto je modul je pripravený k prevádzke.
 4. Ak modul nepracuje správne, kontaktujte nás.

Informácie o službe TatraPay

Všetky aktuálne obchodné podmienky o prevádzkovaní služby TatraPay Vám poskytne Tatra banka.
Prejdite prosím na web Tatra banky: www.tatrabanka.sk

Inštalácia a testovanie modulu

 1. Nahrajte priečinok "tatrapay" do priečinku /modules/ prostredníctvom FTP, alebo použite nástroj pre nahrávanie modulov v časti Ovládací panel » Moduly » Pridať nový modul.
 2. Vykonajte inštaláciu modulu v časti: Ovládací panel » Moduly
 3. Prejdite k nastaveniam: Ovládací panel » Moduly » Platobné brány » Obmedzenia na základe meny, a vyberte voľbu "Predvolená mena v obchode".
 4. Prejdite do nastavení modulu a zadajte údaje nasledovne:
  1. otvorte si v jednom okne prehliadača testovaciu stránku Tatra banky: moja.tatrabanka.sk
  2. skopírujte hodnoty ID obchodníka (MID) a Kľúč (KEY). V druhom okne prehliadača ich vložte a uložte ich do nastavenia modulu.
  3. voľbu "Zapnúť testovací režim" nastavte na hodnotu "áno"
  4. v treťom okne prehliadača prejdite do verejnej časti e-shopu a vložte do košíka tovar (ako bežný zákazník)
  5. v nákupnom košíku si z ponuky platobných brán si vyberte "TatraPay"
  6. v ďalšom kroku sa Vám otvorí stránka obsahujúca červenou farbou zvýraznené údaje
  7. otvorte si opäť prvé okno prehliadača a nastavte testovací nástroj Tatra banky údajmi zobrazenými v predchádzajúcom kroku
  8. po vyplnení údajov stlačte tlačidlo "Overiť podpis"
  9. údaje vo Vašom e-shope sa musia zhodovať s údajmi vygenerovanými nástrojom Tatra banky, vrátane podpisu (angl. signature)
  10. v prípade, že sa podpisy nezhodujú, prekontrolujte všetky vstupné údaje. Ak ani opakovane nedosiahnete zhodu, kontaktujte prosím autora modulu.
  11. ak sa podpisy zhodujú, odporúčame urobit odtlačok obrazovky obsahujúci obe okná prehliadača súčasne (ktorý môžete zaslať pracovníkovi banky ako úspešný výsledok testu)
  12. prejdite do nastavenia modulu a:
   1. nastavte voľbu "Zapnúť testovací režim" nastavte na hodnotu "nie"
   2. vložte hodnoty "ID obchodníka" a "Šifrovací kľúč", ktoré Vám pridelila Tatra banka v zmluve
   3. ďalšie možnosti modulu nastavte podľa želania
 5. Kontaktujte zamestnanca banky a oznámte mu dátum, od ktorého má banka na svojej strane systém TatraPay pre Váš e-shop zapnúť. Prepošlite mu aj odtlačok obrazovky testu z bodu č.XI.
 6. Týmto je modul pripravený pre prácu v ostrej prevádzke.
 7. Pri inštalácii modulu došlo k automatickému umiestneniu ikony platobného systému v detaile produktu verejnej časti obchodu.
 8. Pokiaľ by sa vyskytol problém, skontrolujte najskôr správnosť údajov vložených do nastavení modulu. Ak problém naďalej pretrváva, kontaktujte autora modulu.

Časté otázky pri prevádzke modulu

Pri platobnom procese sa zobrazí biela stránka. Prečo a ako problém odstrániť?
Odpoveď: Modul využíva pre generovanie bezpečnostného podpisu platby funkciu, ktorá je dostupná až vo verzii PHP 5.4 a vyššej. Váš obchod pravdepodobne beží na PHP serveri verzie 5.3 alebo nižšej. Aktualizujte prosím verziu PHP servera. Ak neviete o čo sa jedná, oslovte s požiadavkou poskytovateľa Vášho webhostingu.

Prečo sa, aj po otestovaní modulu na strane Tatra banky zobrazí informácia o vypršaní časového limitu?
Obrázok: Chybové hlásenie platobného portálu TatraPay
Odpoveď: Po úspešnom otestovaní modulu, musí samotný bankový dom svoj systém pre Váš obchod zapnúť. Nie je to teda chyba modulu, ani dôvod na jeho reklamáciu, či vyžiadanie si pomoci. Je potrebné iba počkať, prípadne opakovane požiadať Tatra banku o zapnutie systému pre Váš e-shop.

V dizajne modulu TatraPay vo verejnej časti obchodu sa mi zobrazuje pravý / ľavý stĺpec šablóny, aj keď sa pri iných platobných moduloch nezobrazuje. Kde a ako môžem nastaviť zobrazenie stĺpcov?
Odpoveď: Prejdite prosím do časti Ovládací panel > Predvoľby > Šablóny a logá (Back Office > Preferences > Themes), pri aktuálne zvolenej šablóne kliknite na tlačidlo "Upraviť". Následne sa dostanete do časti, kde môžete ovládať zobrazovanie stĺpcov pre rôzne stránky e-shopu. Pre modul TatraPay nájdite položky "module-tatrapay-payment" a "module-tatrapay-validation" a nastavte zobrazovanie stĺpcov podľa Vášho želania.

TATRA BANKA TATRAPAY MODULE - CHANGELOG

version 1.7.4 (02/18/2022)
    x improved transaction validation

version 1.7.3 (09/04/2020)
    + added upgrade script
    + added Back Office CSS and JavaScript file (displayBackOfficeHeader hook)
    + added Type goods selector
    + added selector for PrestaShop theme (on/off Material Design Icons)
    + added private notes field
    x payment icons redesign
    x fixed displaying "tax included" suffix (and his translation) for the price based on PrestaShop tax settings
    x fixed "tax incl." string translation
    - removed useless payment step for both types of payment methods - the customer is redirected on the payment gateway directly from the checkout page

version 1.7.2 (06/05/2019)
    x fixed PHP notice for order private messages variable
    x extended _addNewPrivateMessage function

version 1.7.1 (12/03/2017)
    x fixed payment validation process for PrestaShop 1.7.2.x
    x fixed translation of the order private message created by the module

version 1.7.0 (02/13/2017)
    + initial release for PrestaShop 1.7.x (testing environment: PrestaShop 1.7.0.4)
    + front office redesign for PrestaShop 1.7 Classic theme
    + added Order payment status selectors
    x improved testing mode
    x fixed currency check function
    x updated module documentation
    x updated "Terms and conditions of use" document

----------------- PrestaShop 1.7.x -----------------

version 1.6.7 (01/28/2017)
    + added dual payment method: Order method selector (creating an order before or after the payment)
    + added new payment statuses "Awaiting CardPay payment" and "Awaiting TatraPay payment verification"
    + added Order payment status selectors to freedom in pairing module statuses with PrestaShop built-in order statuses
    x moved validation script into "response" folder
    x moved "img" and "css" folder into "views" folder
    x fixed currency check function
    x updated module documentation
    x updated "Terms and conditions of use" document
    x improved the module code

version 1.6.6 (12/30/2016)
    + added compatibility with "Advanced EU Compliance" module
    x changed TatraPay logotype
    + added responsive feature for image icons
    x minor code changes

version 1.6.5 (01/19/2017)
    x minor changes
    x changed "Signature (HMAC)" into "HMAC" in testing mode (Tatra banka request)

version 1.6.4 (09/01/2015)
    x updated release - Merchant Integration Manual; version: 4.0 used
    x changed payment URL
    x updated documentation
    + module now using HMAC SHA256 encoding type only
    + added CMS page selector for icon destination link
    
version 1.6.3 (05/25/2015)
    + added product detail icon position and set as default
    + added PHP version warning alert
    + added PHP comparator for different sign generator process
    x improved & unificated CSS to better working with 1.6.x themes
    x improved & fixed notification system
    x updated & unificated documentation

version 1.6.2 (09/14/2014)
    + added module version info into module setting page
    + added encoding type selector (AES256 and DES)
    + added automatic customer language detection
    x added SS parameter into return process
    x changed payment return process
    x improved module Documentation

version 1.6.1 (04/19/2014)
    + module compatibility for PrestaShop 1.6.x
    + new module versioning containing a PrestaShop version
    x redesign module Back office for PrestaShop 1.6.x
    x updated and improved module Documentation
    x changed "Waiting payment" order status color
    x redesign e-mail notification templates, including responsive feature
    - removed useless Working mode selector

----------------- PrestaShop 1.6.x -----------------

version 1.5 (02/21/2014)
    x updated MID parameter from 8 bit to 32 bit due SEPA instructions
    x replaced DES signature encoding to AES256 encoding

version 1.4 (07/26/2013)
    + added full English and Slovak documentation

version 1.3 (07/03/2013)
    x rewriting validation payment process; removed deprecated code

version 1.2 (06/17/2013)
    + added e-mail templates auto-copy function [installation module]
    + added tatrapay.css to design front-end pages

version 1.1 (05/14/2013)
    + Payment URL correction

version 1.0 (09/23/2012)
    + initial release for PrestaShop 1.5.x

----------------- PrestaShop 1.5.x -----------------

---------------------

Legend:
    + added a new feature
    x fixed issue, updated feature
    - removed feature

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

TatraPay

TatraPay

Platobný modul PrestaShop pre príjem platieb službu TatraPay, ktorú prevádzkuje slovenská Tatra banka, a.s.. Spĺňa požiadavky SEPA v platnosti od 1.2.2014 a šifrovanie HMAC SHA256 (v platnosti od mája 2015).

Vaše hodnotenie

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop

Depeche Mode Universe FanShop